ब्रेकिंग न्यूज

श्रीनाथ मेटल्स, खेडसिटी (कनेरसर) यांच्या वतीने मुक्या जनावरांना चारा वाटप..

09/06/2023 20:12:15  8   पुणे ब्रेकिंग न्यूज ब्युरो

श्रीनाथ मेटल्स, खेड सिटी (कनेरसर) यांच्या वतीने मुक्या जनावरांना चारा वाटप... ..


गायरान जमिनीतील अतिक्रमण बाबत पुनर्विचार याचिकेसाठी सोमवारी चाकण येथे बैठक

23/11/2022 22:59:59  1192   पुणे ब्रेकिंग न्यूज ब्युरो

गायरान जमिनीतील अतिक्रमण बाबत पुनर्विचार याचिकेसाठी सोमवारी चाकण येथे बैठक ..